L’esqueix

Aquest projecte vol ser una planta més que s’enterri a la terra humida perquè arreli i creixi en el treball per i amb la diversitat i que fomenti l’acceptació de l’Altre. Vol arrelar a la terra per a treballar per la igualtat de drets i pel reconeixement mutu de les persones amb una activitat que proporciona un be per a la comunitat.

El seu objectiu social principal és crear un espai laboral en format de cooperativa que respecti la diversitat, els principis de justícia social i d’igualtat d’oportunitats per a tots els treballadors, amb valors d’ètica empresarial, tenint en compte àmbits laborals, d’acció social, mediambientals, de competència, de bon govern i transparència, consolidant així una empresa solidaria

Es vol constituir com a servei de qualitat amb persones amb dificultats d’accés a projectes laborals per motius de diversitat funcional que vulguin participar i construir i promocionar la seva vida laboral.

 

Objectius de l’Esqueix: 

Oferir oportunitats de crear un projecte laboral propi a persones amb diversitat funcional mitjançant el model de cooperativa de treball.

La situació actual per a construir un projecte propi per a persones amb diversitat funcional és complicada, només hi ha un 4% de persones treballadores amb DF a Catalunya que aconsegueix incorporar-se en el món del treball normalitzat.[1] Els espais de treball del col·lectiu es recullen en centres especial de treball i el col·lectiu  te dificultats per poder sortir d’aquest circuits.

És important treballar “amb les persones” i establir el treball en la diversitat com a nova forma de construcció social. Es vol treballar per a fomentar els drets de les persones amb diversitat funcional, aconseguir potenciar empreses que ofereixin oportunitat de construcció d’empreses pròpies i /o cooperatives.

La fita a aconseguir és crear un projecte que sigui sostenible i que ofereixi un espai en igualtat d’oportunitats, drets i deures.

Oferir els beneficis del contacte amb la terra i els animals a persones amb necessitats específiques.

Aquest objectiu està centrat en l’activitat del projecte, consisteix en l’abonament que necessitem per créixer. La proposta d’oferir els beneficis terapèutics del contacte amb la terra i els animals és l’eix vertebrador del projecte.

Existeix un innata connexió entre l’home i la terra, la biofília, en paraules d’Erich Fromm, es tracta de la tendència a dirigir-nos cap a la vida, la creativitat, la productivitat i el benestar.

Els efectes del contacte amb animals i dels espais verds i el cultiu de la terra es transformen en beneficis per la salut i la seguretat de les persones en general.

 

Que volem fer?

 L’activitat del projecte està centrada en:

  • Horticultura terapèutica per la millora de la salut de les persones.
  • Intervencions assistides amb animals dirigides a persones amb necessitats específiques.
  • Producció d’ elaborats d’horta: conserves i confitures

Els serveis principals que ofereix el projecte socioeducatiu i empresarial són:

  • La contractació, formació i adaptació al lloc de treball de persones que vulguin de manera voluntària adherir-se al projecte.
  • Venda dels productes i serveis de l’empresa (teràpies canines / tallers horticultura i venda de productes hortícoles i elaborats).

[1] Dades extretes del Departament d’ocupació i treball de la Generalitat de Catalunya 2015

Descobreix-ho!

SHARE