PROJECTES EDICIÓ 2016-17

PROJECTES EDICIÓ 2016-17

Molt aviat podràs conèixer altres projectes innovadors que responen a reptes socials com: l’elevada taxa d’atur juvenil, la problemàtica del turisme massiu a la ciutat o propostes de noves formes de participació i inclusió social.