SOCIAL BUSINESS COPY-PASTE

SOCIAL BUSINESS COPY-PASTE

DONA UN COP D’ULL AL “SOCIAL BUSINESS COPY-PASTE”

Recull de casos d’èxit d’experiències internacionals d’empreses socials que podrien ser font d’inspiració per a iniciatives socials al territori

Un dels propòsits de la SBC és facilitar informació, recursos, coneixement i experiències entorn el concepte d’empresa social per tal de promoure i donar suport a l’emprenedoria social i les empreses socials com a mitjans transformadors a Barcelona. Donar visibilitat a projectes d’empresa social que s’han creat i consolidat partint de criteris socials, mediambientals i culturals resulta una tasca essencial per tal de sensibilitzar i conscienciar sobre la importància d’emprendre des d’una visió social, crítica, transformadora i compresa.

El següent recull ha estat efectuat per la Social Business City Barcelona i Tandem Social SCCL, amb la col·laboració de Diplocat. La selecció ha estat realitzada amb el suport del Yunus Center.